Terug naar overzicht

Specialisatie

Toenemende concurrentie, internet en globalisering doen een aantal bedrijven besluiten tot specialisatie in nicheproducten of -markten. Zo kan men als expert een betere value proposition bieden, onder meer door concentratie van onderzoeksmiddelen op een specifiek product of marktsegment.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Lees meer...

Toenemende druk om strikt volgens procedures te werken

Lees meer...

Kenniscomponent krijgt andere invulling

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Specialisatie resulteert in producten met hogere toegevoegde waarde en vraagt dus hogere eisen op vlak van productienauwkeurigheid. Fouttolerantie neemt in elke deelstap af en de kwaliteitscontrole wordt strikter. Verder vraagt het intensiever benutten van het proces een algemene verhoging van het niveau waarmee taken vervuld worden (realistischer plannen, gericht en dynamisch op de hoogte blijven van het eigen expertisedomein ...). Dat zal niet spontaan gebeuren, maar ondersteund worden door een aangepaste manier van leidinggeven, aansturen en opvolgen; dieper begrip van het productieproces en de installaties; beschikbaarheid van rijkere informatie op het moment en de plaats waar ze relevant is; intenser overleg; waar toepasselijk gerichtere toewijzing van taken en verantwoordelijkheden (supervisor voorzien bij kritische taken, complementaire teams samenstellen voor opdrachten …).

Toenemende druk om strikt volgens procedures te werken

Just in time produceren impliceert nultolerantie ten aanzien van fouten. Om het productieproces in één keer foutloos te laten verlopen (first time right), zal nog harder teruggevallen worden op strikte opvolging van gevalideerde procedures. Medewerkers zullen deze regels heel gedisciplineerd moeten opvolgen.

Kenniscomponent krijgt andere invulling

Als inzet op diversificatie en ontginning van nieuwe markten de ontwikkeling van radicaal andere producten impliceert, of procesintensifiëring nieuwe processen betekent, zal de product- dan wel procesgebonden kenniscomponent die nodig is in proces- en productontwikkeling noodzakelijkerwijs veranderen.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan de machine bedienen (starten, bijstellen, uitschakelen)

  • Kan onregelmatigheden in de grondstoffen, de producten, de werking van de machines of de opdrachten tijdig opmerken

  • Kan werkorders en recepten begrijpen

  • Kan de machine(s) instellen volgens voorgeschreven procesparameters

  • Kan grondstoffen aanvoeren, afwegen en in proces brengen volgens de recepten en voorgeschreven procedures

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen