Terug naar overzicht

Mikken op nieuwe, ontgonnen markten

Veel bedrijven in onze sector richten zich met hun producten op nieuwe geografische regio’s en opkomende markten. De mate waarin die effectief bereikt worden, bepaalt hun groeikansen. Grote uitdaging hierbij is de benodigde flexibiliteit bij het inlossen van andere verwachtingen in deze regio’s.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Specs en kritische parameters veranderen ingrijpend

Lees meer...

Toenemend belang van leervermogen, met focus op kennisopbouw en -uitwisseling in overgangsfase

Lees meer...

Vaker nieuwe samenwerkingen opzetten

Lees meer...

Extra flexibiliteit in werkorganisatie

Lees meer...

Testruns komen vaker voor

Lees meer...

Grondstofalternatieven als op te volgen expertisedomein

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Specs en kritische parameters veranderen ingrijpend

Van werkorders over product- en machinespecs tot protocollen en tijdslijnen: alles wijzigt ingrijpend als plots een andere markt met andere verwachtingen wordt bediend. De verwachtingen blijven, maar de overschakeling naar een volledig nieuwe productenset met andere specificaties vraagt flexibiliteit en aanpassing van de medewerkers.

Toenemend belang van leervermogen, met focus op kennisopbouw en -uitwisseling in overgangsfase

De overschakeling naar een nieuwe markt of veranderingen als automatisatie brengen een fase met zich mee van kennisopbouw en -overdracht, met meer nood aan leervermogen, verbeteringen en mensen die deze mogelijkheden kunnen detecteren. Leervaardigheid, overlegcompetentie en het talent om verbetermogelijkheden te onderkennen zijn hierin qua tijdsbesteding en strategisch belang cruciaal.

Vaker nieuwe samenwerkingen opzetten

Nieuwe markten ontginnen impliceert nieuwe samenwerkingen verkennen en opzetten. Vaak zal hierbij specifieke kennis, die binnenshuis niet aanwezig is, nodig zijn. Het accent en de tijdsinvestering verschuift van onderhoud van bestaande contacten naar exploratie en opbouw van nieuwe contacten.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe onontgonnen markten, vooral vanuit de specifieke vaststelling dat de verfmarkt krimpt. Als je een kleinere taart moet verdelen onder hetzelfde aantal spelers, moet je creatief zijn om je omzet en marge te vrijwaren. Dat doen wij door een andere taart gaan zoeken.

Extra flexibiliteit in werkorganisatie

Inzetten op nieuwe markten, grondstoffen of technologieën doorbreekt de business as usual. Werknemers moeten zich aan deze nieuwe verwachtingen (willen) aanpassen en er zich rond organiseren. Ze zullen zelfs verwacht worden deze veranderingen die dagelijkse routines of jarenlange gewoontes doorbreken te omarmen.

Testruns komen vaker voor

Bij de overschakeling naar een nieuwe markt hoort typisch een periode van testruns, of van overleg waarin procedures uitgepuurd worden. Deze periodes zullen meer dan anders gebeuren in overleg met andere leidinggevenden, of met afdelingen die (nog) niet in een routineprocedure vervat zitten.

Grondstofalternatieven als op te volgen expertisedomein

De strategische prioriteit om waar mogelijk te kiezen voor goedkopere of duurzame grondstofalternatieven bakent een specifiek (nieuw) expertisedomein af, dat goed moet worden opgevolgd als men zijn opdracht in product- en procesontwikkeling wil kunnen uitvoeren. Soms is die expertise onontbeerlijk om nieuwe markten te ontginnen.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan samenwerkingen met kennis- en product- en infrastructuurleveranciers verkennen en opzetten

  • Kan verbetermogelijkheden in de planning, het productieproces en de formulatie opmerken en benoemen

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen

  • Kan onderzoeks- en testwerk uitvoeren en documenteren

  • Kan onregelmatigheden in de grondstoffen, de producten, de werking van de machines of de opdrachten tijdig opmerken

  • Kan samenwerken met eigen teamleden en met andere collega’s (leidinggevenden, procesingenieurs, onderhoudsteams)