Terug naar overzicht

Circulaire economie

Industrie is sterk afhankelijk van grondstoffen en energie, die steeds schaarser en dus duurder worden. Door innovatieve oplossingen voor valorisatie van afvalstromen, gebruik van hernieuwbare grondstoffen en inzet op producten die de voetafdruk helpen verkleinen, bewegen onze bedrijven richting circulaire economie.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Effect in termen van (recuperatie) neven- en afvalstromen als expliciet aandachtspunt

Lees meer...

Meer externe oriëntatie en samenwerking, met toenemende complexiteit tot gevolg

Lees meer...

Specs en kritische parameters veranderen ingrijpend

Lees meer...

Toenemend belang van leervermogen, met focus op kennisopbouw en -uitwisseling in overgangsfase

Lees meer...

Extra flexibiliteit in werkorganisatie

Lees meer...

Vernieuwing in plaats van herstelling

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Effect in termen van (recuperatie) neven- en afvalstromen als expliciet aandachtspunt

Valorisatie van neven- en afvalstromen betekent evaluatie van processen en procesverbeteringen in termen van impact op neven- en afvalstromen. Dit voegt een nieuw en expliciet aandachtspunt toe aan de beoordeling van vragen en test- en onderzoeksresultaten. Valorisatie van afval- en nevenstromen zal bovendien samenhangen met vroegtijdig inbrengen van procesexpertise in de ontwikkelingsfase van nieuwe producten, dat dus intensiever zal moeten gebeuren. Daar evolueert de verwachting naar vroeger kunnen inbrengen van eigen expertise en uiteraard naar aandacht voor (recuperatie van) afval- en nevenstromen.

Meer externe oriëntatie en samenwerking, met toenemende complexiteit tot gevolg

Om succesvol afval- en nevenstromen te valoriseren zal men eigen processen vanop afstand en in een bredere context moeten evalueren. Daarbij zullen nieuwe partners in de oefening betrokken worden. Het 'opentrekken' van het eigen werkveld – en specifieker valorisatie zoeken in een bredere waardeketen of over waardeketens heen – vraagt nadrukkelijke externe oriëntatie in de zoektocht naar oplossingen en kennisopbouw. Het vergt beter ontwikkelde overleg- en samenwerkingscompetenties, omdat dit dé manier wordt om vooruit te komen. Tegelijk compliceert het verbeteringsprojecten (omwille van meer externe partners) en vraagt het beter ontwikkelde projectmanagement-skills.

Specs en kritische parameters veranderen ingrijpend

Van werkorders over product- en machinespecs tot protocollen en tijdslijnen: alles wijzigt ingrijpend als plots een andere markt met andere verwachtingen wordt bediend. De verwachtingen blijven, maar de overschakeling naar een volledig nieuwe productenset met andere specificaties vraagt flexibiliteit en aanpassing van de medewerkers.

De chemische sector is misschien wel een grote energievrager, maar is vooral ook een pionier in circulaire economie waarmee energie maximaal bespaard kan worden. De chemie en haar stijgende aantal innovaties is dan ook een noodzakelijke leider in de weg naar een circulaire samenleving.

Toenemend belang van leervermogen, met focus op kennisopbouw en -uitwisseling in overgangsfase

De overschakeling naar een nieuwe markt of veranderingen als automatisatie brengen een fase met zich mee van kennisopbouw en -overdracht, met meer nood aan leervermogen, verbeteringen en mensen die deze mogelijkheden kunnen detecteren. Leervaardigheid, overlegcompetentie en het talent om verbetermogelijkheden te onderkennen zijn hierin qua tijdsbesteding en strategisch belang cruciaal.

Extra flexibiliteit in werkorganisatie

Inzetten op nieuwe markten, grondstoffen of technologieën doorbreekt de business as usual. Werknemers moeten zich aan deze nieuwe verwachtingen (willen) aanpassen en er zich rond organiseren. Ze zullen zelfs verwacht worden deze veranderingen die dagelijkse routines of jarenlange gewoontes doorbreken te omarmen.

Vernieuwing in plaats van herstelling

Bij de keuze voor verkleining van de voetafdruk zullen installaties of machines – die stuk gaan of suboptimaal presteren – vaker vernieuwd in plaats van hersteld worden. Nieuwe installaties zijn in de regel immers energievriendelijker.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan zich op de hoogte houden van nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technologieën, van veranderingen in relevante wetgeving en van ervaringen uit lopende projecten

  • Kan verbetermogelijkheden in de planning, het productieproces en de formulatie opmerken en benoemen

  • Kan samenwerkingen met kennis- en product- en infrastructuurleveranciers verkennen en opzetten

  • Kan in de ontwikkelingsfase van nieuwe producten procesexpertise inbrengen in een interdisciplinair project(team)

  • Kan proactief en reactief verbetermogelijkheden en –noden (in termen van rendement, veiligheid, milieubelasting, regelconformiteit …) in bestaande processen detecteren

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen