Terug naar overzicht

Afbouwen stock en buffers (just in time)

Verhoogde concurrentie zet grote druk op de marges in onze bedrijven. Met strategische management-concepten als lean management en just in time wil men verlies tijdens en tussen de productiestappen minimaliseren. Dat maakt het productieproces gevoeliger voor storingen, en overleg en end-to-end-denken noodzakelijk.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit scenario:

Toenemende druk om strikt volgens procedures te werken

Lees meer...

Planning evolueert van richtinggevend naar dwingend

Lees meer...

Verantwoordelijkheid nemen voor het ganse proces

Lees meer...

Gratis opleidingen in de kijker

Welke invloed heeft dit scenario op de medewerkers?

Toenemende druk om strikt volgens procedures te werken

Just in time produceren impliceert nultolerantie ten aanzien van fouten. Om het productieproces in één keer foutloos te laten verlopen (first time right), zal nog harder teruggevallen worden op strikte opvolging van gevalideerde procedures. Medewerkers zullen deze regels heel gedisciplineerd moeten opvolgen.

Planning evolueert van richtinggevend naar dwingend

In een just in time productieomgeving is een planning niet langer richtinggevend, maar dwingend voor de werkorganisatie. Wat niet gedaan is, kan niet doorgeschoven worden zonder dat de klant het merkt. Dat geldt bij de overgang van batch naar flow ook voor de planning van onderhoud. Tijdens een shutdown, per definitie uitzonderlijk en beperkt in tijd, moéten alle geplande onderhoudswerken uitgevoerd worden. Wat niet binnen het timeframe gerealiseerd wordt, kan niet achteraf nog gebeuren.

Verantwoordelijkheid nemen voor het ganse proces

Just in time-productie, zelfsturing en procesintensifiëring vragen van werknemers meer dan vandaag verantwoordelijkheid voor het volledige proces en niet alleen hun deeltaak. Dat zal zich vooral vertalen in overleg dat focust op correcte eindoplevering (end-to-end). Bij just in time is dit vereist omdat het weinig foutenmarge toelaat, bij procesintensifiëring omdat de beschikbare tijd optimaal benut moet worden. Elke stukje informatie moet worden gedeeld, zodat er rekening mee gehouden kan worden. Bij zelfsturing is end-to-end-overleg belangrijk omdat leidinggevenden naar wie eindverantwoordelijkheden doorgeschoven kunnen worden, verdwijnen. Ploegen mogen elkaar dus niet als concurrenten zien, wel als bondgenoten die het gewenste resultaat willen realiseren.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan de machine bedienen (starten, bijstellen, uitschakelen)

  • Kan de machine(s) instellen volgens voorgeschreven procesparameters

  • Kan grondstoffen aanvoeren, afwegen en in proces brengen volgens de recepten en voorgeschreven procedures

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen

  • Kan het geproduceerde product uit proces halen

  • Kan onregelmatigheden in de grondstoffen, de producten, de werking van de machines of de opdrachten tijdig opmerken