De 10 belangrijkste strategische scenario's

Vanuit verschillende trends die impact hebben op onze sector werden door onderzoek, analyse en bevraging strategische scenario’s gedistilleerd die bedrijven in de sector chemie, kunststoffen en life sciences kiezen als antwoord op deze trends. Deze strategische keuzes beïnvloeden op hun beurt de competenties die medewerkers nodig zullen hebben.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Bekijk hier de scenario's:

Digitalisering



Digitalisering en automatisering worden het vaakst genoemd als reden voor toekomstige competentieveranderingen. Technologieën…

Mikken op nieuwe, ontgonnen markten

Veel bedrijven in onze sector richten zich met hun producten op nieuwe geografische regio’s en opkomende markten. De mate waarin die…

Zelfsturende teams

Onderzoek toont aan dat werknemers hun werk meer zelf willen regelen. Ook de toenemende procescomplexiteit en veranderingen binnen…

Procesintensifiëring

Kleinere marges door grotere concurrentie vergroten de druk op de maakprocessen. Dus moeten die processen efficiënter verlopen: meer…

Benutten van nieuwe generatie data

Door toenemende digitalisering van processturing krijgen bedrijven beschikking over grote hoeveelheden (big) data. Die vormen een…

Diversificatie

In de volatiele markt van vandaag kiezen bedrijven in onze sector soms voor spreiding van economische risico door diversificatie. Zo…

Specialisatie

Toenemende concurrentie, internet en globalisering doen een aantal bedrijven besluiten tot specialisatie in nicheproducten of…

Circulaire economie

Industrie is sterk afhankelijk van grondstoffen en energie, die steeds schaarser en dus duurder worden. Door innovatieve oplossingen…

Nieuwe samenwerkingsvormen

Bedrijven in onze sector zetten strategisch in op samenwerkingsvormen buiten de eigen bedrijfsmuren. Op alle niveaus van de…

Afbouwen stock en buffers (just in time)

Verhoogde concurrentie zet grote druk op de marges in onze bedrijven. Met strategische management-concepten als lean management en…

Huidige competenties die het meest beïnvloed worden door de strategische scenario’s

(In volgorde van meest aangeduid)