Terug naar overzicht

Productontwikkeling en -optimalisatie in (bio)farma

Vanuit een idee of concept toewerken naar een te commercialiseren product. Herkenbaar als een reeks opeenvolgende stadia die een geneesmiddel of gezondheidsoplossing in wording doorloopt: discovery (assay-ontwikkeling – hit identificatie – lead optimalisatie), preclinical en clinical (fase 1-3).

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit proces:

Uitbesteed werk managen

Lees meer...

Testen in silico kunnen ontwerpen, uitvoeren en interpreteren

Lees meer...

Bio-informatica als bijkomende discipline

Lees meer...

Informatiemanagementsystemen als werkinstrumenten benutten

Lees meer...

Andersoortige samenwerkingen opzetten

Lees meer...

Extra flexibiliteit in werkorganisatie

Lees meer...

Belangrijkste invloeden binnen dit proces

Uitbesteed werk managen

Outsourcen impliceert dat je inhouse de expertise voor dit werk mist. Niettemin heb je mensen nodig die de uit te besteden opdrachten detailleren, met externe experts in dialoog gaan en vanop afstand de voortgang en resultaten opvolgen en interpreteren. In vergelijking met zelf uitgevoerd werk zal ook extra aandacht nodig zijn voor de opvolging van regels en afspraken.

Testen in silico kunnen ontwerpen, uitvoeren en interpreteren

De nieuwe generatie dataproductietools en -bronnen zal zich manifesteren bij onderzoeks- en testwerk. Nog meer dan vandaag zal labo- vervangen worden door computerwerk. Testen in silico zullen vaker testen in vitro en in vivo vervangen. Het zal erop aankomen die testen te kunnen uitvoeren, ontwerpen en interpreteren. Dat laatste betreft vooral de implicaties voor toepassing in vivo van resultaten in silico. Men moet een goed begrip hebben van de veronderstellingen waarvan de geteste modellen uitgaan en begrijpen wat de resultaten (niet) onthullen.

Bio-informatica als bijkomende discipline

De nieuwe generatie dataproductietools en -bronnen creëren kansen om onderzoek en ontwikkeling te voeden vanuit bio-informatica, voor veel onderzoekers vandaag een nieuwe en weinig vertrouwde discipline. Omdat die in de toekomst een sleutelrol zal spelen in productontwikkeling, zullen ze er thuis in moeten zijn, of op zijn minst de bijdragen van experten ter zake begrijpen en integreren in hun processen.

Informatiemanagementsystemen als werkinstrumenten benutten

Digitalisering leidt binnen R&D tot ontwikkelingen als LIMS (Laboratory Information Management System). In dergelijk systeem is alle info over samples gecentraliseerd beschikbaar. Dit zal uitgroeien tot een belangrijk werkinstrument voor onderzoekers en ontwikkelaars, die hier efficiënt mee zullen moeten omgaan, en ideeën en feedback zullen moeten uitwisselen met de leveranciers/experten rond deze systemen.

Andersoortige samenwerkingen opzetten

Complexe producten, nieuwe markten of producten die bijdragen tot het verkleinen van de voetafdruk vragen om denken en samenwerken buiten de lijntjes. Interacties beperken zich niet meer tot de usual suspects en zijn niet meer (alleen) geënt op klassieke transacties. Ze focussen daarentegen op nieuwe uitwisselingen met atypische partners: concurrenten, eindklanten, kennisinstellingen uit andere sectoren …

Extra flexibiliteit in werkorganisatie

Inzetten op nieuwe markten, grondstoffen of technologieën doorbreekt de business as usual. Werknemers moeten zich aan deze nieuwe verwachtingen (willen) aanpassen en er zich rond organiseren. Ze zullen zelfs verwacht worden deze veranderingen die dagelijkse routines of jarenlange gewoontes doorbreken te omarmen.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan bijdrages van domeinexperten in andere of uiteenlopende disciplines begrijpen

  • Kan veranderingen in projecten, prioriteiten, doelstellingen en teamsamenstelling een plaats geven

  • Kan bevindingen (extern) en test- en analyseresultaten en kwaliteitscontroles (intern) interpreteren

  • Kan de interne voortgang van een onderzoeks- en/of ontwikkelingstraject opvolgen, bewaken en beoordelen ten aanzien van de intern gedefinieerde criteria en de ontwikkelingen buiten het project (bij de eigen organisatie, bij klanten, bij concurrenten …)

  • Kan de naleving van regels en procedures en de correcte documentatie van acties, parameters en afwijkingen bij onderzoek en ontwikkeling controleren

  • Kan onderzoeks- en ontwikkelingsmethoden en –instrumenten (toestellen, software) hanteren en inzetten voor tests, analyses, kwaliteitscontroles en kleinschalige productie