Terug naar overzicht

Creatie in minder sterk geautomatiseerde context in chemie en kunststoffen

Grondstoffen via chemische processing omzetten in een stabiel tussen- of eindproduct. Doorgaans de productie in batch van hoogwaardige fijnchemicaliën in kleine volumes voor specifieke nichemarkten (bepaalde siliconen, masterbatches, verven …).

Werk aan de winkel? Neem actie!

Hieronder vind je de 6 belangrijkste invloeden voor dit proces:

Specs en kritische parameters veranderen ingrijpend

Lees meer...

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Lees meer...

Overgang naar computergestuurde instelling, bediening en log

Lees meer...

Monitoring (proces)data vervangt zintuiglijke controle en tussentijdse bediening

Lees meer...

Toenemend belang van leervermogen, met focus op kennisopbouw en -uitwisseling in overgangsfase

Lees meer...

Toenemende druk om strikt volgens procedures te werken

Lees meer...

Belangrijkste invloeden binnen dit proces

Specs en kritische parameters veranderen ingrijpend

Van werkorders over product- en machinespecs tot protocollen en tijdslijnen: alles wijzigt ingrijpend als plots een andere markt met andere verwachtingen wordt bediend. De verwachtingen blijven, maar de overschakeling naar een volledig nieuwe productenset met andere specificaties vraagt flexibiliteit en aanpassing van de medewerkers.

Fouttolerantie wordt lager, verwachtingspatroon hoger

Specialisatie resulteert in producten met hogere toegevoegde waarde en vraagt dus hogere eisen op vlak van productienauwkeurigheid. Fouttolerantie neemt in elke deelstap af en de kwaliteitscontrole wordt strikter. Verder vraagt het intensiever benutten van het proces een algemene verhoging van het niveau waarmee taken vervuld worden (realistischer plannen, gericht en dynamisch op de hoogte blijven van het eigen expertisedomein ...). Dat zal niet spontaan gebeuren, maar ondersteund worden door een aangepaste manier van leidinggeven, aansturen en opvolgen; dieper begrip van het productieproces en de installaties; beschikbaarheid van rijkere informatie op het moment en de plaats waar ze relevant is; intenser overleg; waar toepasselijk gerichtere toewijzing van taken en verantwoordelijkheden (supervisor voorzien bij kritische taken, complementaire teams samenstellen voor opdrachten …).

Overgang naar computergestuurde instelling, bediening en log

Automatisatie en digitalisering maken instelling en bediening van de machines eenvoudiger en minder tijds- en arbeidsintensief. Computersturing zal de plaats innemen van manuele bediening én toelaten productieprogramma's vooraf in te stellen. Zodat verschillende productiefases elkaar zonder tussenkomst van een bediener naadloos opvolgen. Ook de productielog (bijvoorbeeld grondstoffenverbruik) wordt in deze omgeving (quasi) volledig automatisch.

Binnen deze evolutie zullen medewerkers deze digitale aansturing en informatie-uitwisseling moeten vertrouwen en deze tools inzetten met maximale efficiëntiewinst. Anderzijds moeten ze in staat zijn bij technologisch falen snel over te schakelen op manuele instelling, bediening en log. Dat vereist diepgaand procesbegrip.

Monitoring (proces)data vervangt zintuiglijke controle en tussentijdse bediening

Via automatisatie worden kwaliteitsaspecten en onregelmatigheden van producten, machines en processen (in realtime) gemonitord en gedetecteerd via sensoren en andere meetapparatuur. Evaluatie van productkwaliteit en vaststelling van onregelmatigheden zal dus evengoed digitaal als zintuiglijk verlopen. Bovendien verschuift het accent gaandeweg van product- naar procesopvolging: als het proces stabiel is, zal het product dat ook zijn. ‘Bedienen' wordt steeds meer 'monitoren'.

Toenemend belang van leervermogen, met focus op kennisopbouw en -uitwisseling in overgangsfase

De overschakeling naar een nieuwe markt of veranderingen als automatisatie brengen een fase met zich mee van kennisopbouw en -overdracht, met meer nood aan leervermogen, verbeteringen en mensen die deze mogelijkheden kunnen detecteren. Leervaardigheid, overlegcompetentie en het talent om verbetermogelijkheden te onderkennen zijn hierin qua tijdsbesteding en strategisch belang cruciaal.

Toenemende druk om strikt volgens procedures te werken

Just in time produceren impliceert nultolerantie ten aanzien van fouten. Om het productieproces in één keer foutloos te laten verlopen (first time right), zal nog harder teruggevallen worden op strikte opvolging van gevalideerde procedures. Medewerkers zullen deze regels heel gedisciplineerd moeten opvolgen.

Welke competenties zullen hierdoor beïnvloed worden?

  • Kan onregelmatigheden in de grondstoffen, de producten, de werking van de machines of de opdrachten tijdig opmerken

  • Kan de machine(s) instellen volgens voorgeschreven procesparameters

  • Kan grondstoffen aanvoeren, afwegen en in proces brengen volgens de recepten en voorgeschreven procedures

  • Kan samenwerken met eigen teamleden en met andere collega’s (leidinggevenden, procesingenieurs, onderhoudsteams)

  • Kan verbetermogelijkheden in de planning, het productieproces en de formulatie opmerken en benoemen

  • Kan het eigen werk inschatten, organiseren en plannen