De 4 onderzochte processen

Het onderzoek analyseert de verwachte wijzigingen in competenties voor specifieke processen of onderdelen van de meerwaardeketen van het bedrijf. Processen zullen ook binnen 10 jaar als herkenbare eenheden in de meerwaardeketen van onze bedrijven geïdentificeerd worden, omdat ze los staan van louter functie en beroep. Uit de vele processen in de bedrijven van onze sector werden er op basis van overleg met verschillende stakeholders vier geselecteerd, die vervolgens in detail werden onderzocht wat betreft verschuivingen in competentieverwachtingen.

Werk aan de winkel? Neem actie!

Bekijk hier de gekozen processen in volgorde van belangrijkheid:

Creatie in minder sterk geautomatiseerde context in chemie en kunststoffen

Grondstoffen via chemische processing omzetten in een stabiel tussen- of eindproduct. Doorgaans de productie in batch van hoogwaardige fijnchemicaliën in kleine volumes voor specifieke nichemarkten (bepaalde siliconen, masterbatches, verven …).

Ontdek de competentiewijzigingen

Procesontwikkeling en -optimalisatie in chemie en kunststoffen

De keuze van de methode hoe een product en/of dienst geproduceerd en geleverd wordt. Die omvat het ontwerp van chemische processen (met het oog op industriële productie), de optimalisatie van stabiliteit, veiligheid en rendement van productieprocessen, en het op elkaar afstemmen van de verschillende schakels in de supply chain.

Ontdek de competentiewijzigingen

Onderhoud in sterk geautomatiseerde context in chemie en kunststoffen

Instandhouding en herstel van, en structurele aanpassingen aan de productie-infrastructuur. Voorbeelden zijn (data gedreven) planning van onderhoud, effectieve uitvoering van (al dan niet curatief) onderhoud, en planning en uitvoering van welbepaalde aanpassingen aan machines, systemen en installaties in de productieomgeving.

Ontdek de competentiewijzigingen

Productontwikkeling en -optimalisatie in (bio)farma

Vanuit een idee of concept toewerken naar een te commercialiseren product. Herkenbaar als een reeks opeenvolgende stadia die een geneesmiddel of gezondheidsoplossing in wording doorloopt: discovery (assay-ontwikkeling – hit identificatie – lead optimalisatie), preclinical en clinical (fase 1-3).

Ontdek de competentiewijzigingen

Meest invloedrijke scenario's op 4 kernprocessen in de sector:

(Aantal keer dat dit scenario werd aangegeven als invloedhebbend)