Welke zijn de competenties van de toekomst?

Co-valent onderzocht het voor de sector van chemie, kunststoffen en life sciences

Is jouw bedrijf klaar voor de toekomst?
  • Vul onze test in
  • Ontvang meteen jouw resultaat
  • Plan een gesprek op maat
Of onderneem meteen actie!

Waarover gaat deze studie?

De studie wil de competenties van de toekomst in kaart brengen voor de sector chemie, kunststoffen en life sciences. Door dat te doen kunnen we inspelen op toekomstige noden van de bedrijven en hun medewerkers en projecten in de sector daarop afstemmen. De studie gaat uit van verschillende ontwikkelingsscenario’s - gebaseerd op trends in de omgeving - en formuleert op basis hiervan gedetailleerde en specifieke informatie over de toekomstige competentievereisten.

Ik vind dit onderzoek belangrijk voor iedereen in uw organisatie die begaan is met de competenties die noodzakelijk zijn nu en in de toekomst. Ik nodig u uit om u door deze website te laten inspireren en in dialoog te gaan binnen uw organisatie en met Co-valent over de nodige competentieontwikkeling.

Waarover gaat deze studie?

Lees meer over de studie via 2 invalshoeken

De 10 belangrijkste strategische scenario’s

Vanuit verschillende trends die impact hebben op onze sector werden door onderzoek, analyse en bevraging strategische scenario’s gedistilleerd die bedrijven in de sector chemie, kunststoffen en life sciences kiezen als antwoord op deze trends. Deze strategische keuzes beïnvloeden op hun beurt de competenties die medewerkers nodig zullen hebben.

Bekijk de scenario's

De 4 onderzochte processen

Het onderzoek analyseert de verwachte wijzigingen in competenties voor specifieke processen of onderdelen van de meerwaardeketen van het bedrijf. Processen zullen ook binnen 10 jaar als herkenbare eenheden in de meerwaardeketen van onze bedrijven geïdentificeerd worden, omdat ze los staan van louter functie en beroep. Uit de vele processen in de bedrijven van onze sector werden er op basis van overleg met verschillende stakeholders vier geselecteerd, die vervolgens in detail werden onderzocht wat betreft verschuivingen in competentieverwachtingen.

Bekijk de processen

Waarom deze studie?

Als sectoraal opleidingsfonds van de sector chemie, kunststoffen en life sciences willen we vooruit kijken om tijdig verschuivingen in competentienoden te detecteren en de bedrijven en werknemers in onze sector te helpen de ‘klik’ tussen talent en bedrijf te behouden.

Op basis van de belangrijkste competentiewijzigingen die deze studie naar voor brengt willen we samen met onze partners een nieuw aanbod, acties, financiering, opleidingen en informatie ontwikkelen ter ondersteuning van medewerkers en bedrijven

Aanpak van de studie:

Vooronderzoek
Vooronderzoek

Trends werden vertaald in strategische opties voor bedrijven (scenario’s).

De detaillerende fase
De detaillerende fase

Van vier processen, gekozen op basis van duidelijke criteria, werd een lijst van huidige competenties gemaakt.

De kern
De kern

Bedrijven werden bevraagd over de invloed van een bepaalde strategische keuze op competenties van een bepaald proces.

Wat is of wie is Co-valent?

Onze sector heeft elk talent nodig!

Co-valent is de partner bij uitstek voor de competentieontwikkeling van je (toekomstige) medewerkers. Wij zijn de covalente binding die projecten en relaties faciliteert tussen uw doelgroep en uw (toekomstige) partners. Wij stellen onze kennis van de sector en ons groot en divers netwerk tot uw beschikking.

Meer info op www.co-valent.be

Wat bieden we aan?

Bovenop ons gratis opleidingsaanbod en de jaarlijkse subsidies voor opleidingskosten voor elk bedrijf, spelen wij een rol als facilitator tussen verschillende actoren die competenties van (toekomstige) medewerkers en kansengroepen willen ontwikkelen en die talent naar onze sector toeleiden.

Binnen het kader van dit competentieonderzoek werden nieuwe oplossingen toegevoegd om u te ondersteunen in het nemen van actie in uw onderneming!

Neem actie!

Co-valent
Graag het onderzoek bekijken op maat van je bedrijf? Dat kan!

Vul je e-mailadres & functie in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een persoonlijk gesprek te plannen.

We sturen je meteen ook het rapport van ons onderzoek in PDF formaat.